Message from

Vice Mayor Rey Amelito K. Tan
Hon. Rey Amelito K. Tan
Municipal Vice Mayor

Kauban sa konseho sa Sanggunian Bayan among panimbaya sa tanan nga salayano sa us aka “Mabuswakong Lungsod sa Salay”!!!

Kami sa Sanggunian Bayan kauban kaninyo sa kanunay sa pag ampo sa atong Labaw’ng Makagagahum nga Dios nga unta giayahan ang mga Doctor nga nagtuon sa tambal sa maong makalilisang nga sakit ang COVID-19 nga atong geatubang karun sa atong nasud ug sa tibook kalibutan.

Kami usab sa Sanggunian Bayan magahanyo kaninyo nga unta padayon kita sa pagsunod or pagcooperate sa tanan nga guidelines nga angay ipasunod kanto sa National Government.

Sa tanan FRONTLINERS,WE THANK YOU & SALUTE

Sa Katapusan, WE WILL FOLLOW & ADOPT THE “New Normal”

BUSWAK PA, SALAY!!!


View Ordinance(s) & Resoultion(s)